Vật phẩm phong thủy

 Cặp Tỳ Hưu cẩm thạch để bàn Cặp Tỳ Hưu cẩm thạch để bàn
-10%
 Hộp Nhang Trầm Hương sạch- đem đến an lành, thịnh vượng Hộp Nhang Trầm Hương sạch- đem đến an lành, thịnh vượng
 Phật bà Quan Âm gỗ Trầm Hương Phật bà Quan Âm gỗ Trầm Hương
 Phật Di Lặc cầm ngọc Như Ý Phật Di Lặc cầm ngọc Như Ý
-10%
 Phật Di Lặc đá Mã Não- Dáng dài- đặt bàn làm việc Phật Di Lặc đá Mã Não- Dáng dài- đặt bàn làm việc
-20%
 Phật Di Lặc đá Mã Não- Dáng tròn- đặt bàn làm việc Phật Di Lặc đá Mã Não- Dáng tròn- đặt bàn làm việc
 Tượng Đại Nhật Như Lai - Đồng Tượng Đại Nhật Như Lai - Đồng
 Tượng Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn Tượng Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn
 Tượng Phục Ngư Quan Âm Tượng Phục Ngư Quan Âm
 Tượng Quan Âm tự tại Tượng Quan Âm tự tại
 Tượng Thích Ca Vạn Phật Tượng Thích Ca Vạn Phật
 Tỳ Hưu Cẩm Thạch- Để bàn Tỳ Hưu Cẩm Thạch- Để bàn