Mộng Uyên Ương - Thiết kế cho cặp đôi

 Vòng cặp Trầm Hương 108 hạt  Vòng cặp Trầm Hương 108 hạt
 Vòng cặp Trầm Hương dạng Thô  Vòng cặp Trầm Hương dạng Thô
-10%
 Vòng cặp Trầm Hương mix Charm Bạc Thái 925 cao cấp  Vòng cặp Trầm Hương mix Charm Bạc Thái 925 cao cấp
-10%
 Vòng cặp Trầm Hương mix Thạch Anh Tóc Xanh và Charm Bạc 925  Vòng cặp Trầm Hương mix Thạch Anh Tóc Xanh và Charm Bạc 925