Mộng Uyên Ương

-20%
 Vòng cặp đá Mắt Bão mix Charm Bạc cao cấp  Vòng cặp đá Mắt Bão mix Charm Bạc cao cấp
 Vòng cặp Trầm Hương 108 hạt  Vòng cặp Trầm Hương 108 hạt
 Vòng cặp Trầm Hương dạng Thô  Vòng cặp Trầm Hương dạng Thô
-10%
 Vòng cặp Trầm Hương mix Charm Bạc Thái 925 cao cấp  Vòng cặp Trầm Hương mix Charm Bạc Thái 925 cao cấp
-10%
 Vòng cặp Trầm Hương mix Thạch Anh Tóc Xanh và Charm Bạc 925  Vòng cặp Trầm Hương mix Thạch Anh Tóc Xanh và Charm Bạc 925