Vòng- Chuỗi Mân Côi, Thánh Giá

-20%
 Chuỗi Mân Côi Ngọc Hồng Lựu mix Tóc Đen Sang Trọng  Chuỗi Mân Côi Ngọc Hồng Lựu mix Tóc Đen Sang Trọng
-20%
 Chuỗi Mân Côi thạch anh tóc đen mix Thánh Giá Hổ Phách  Chuỗi Mân Côi thạch anh tóc đen mix Thánh Giá Hổ Phách
 Chuỗi Mân Côi Trầm Hương Sang Trọng  Chuỗi Mân Côi Trầm Hương Sang Trọng
-10%
 Mặt dây chuyền Thánh Giá bạc 925 khảm Hổ Phách Baltic  Mặt dây chuyền Thánh Giá bạc 925 khảm Hổ Phách Baltic
-10%
 Mặt dây chuyền Thánh Giá Hổ Phách hai màu  Mặt dây chuyền Thánh Giá Hổ Phách hai màu
 Thánh Giá Hổ Phách Baltic  Thánh Giá Hổ Phách Baltic