Bông tai thiết kế

-10%
 Bông tai Bạc 925 và Thạch Anh Tóc Đỏ  Bông tai Bạc 925 và Thạch Anh Tóc Đỏ
 Bông tai đá Diopsite và Bạc 925 cá tính  Bông tai đá Diopsite và Bạc 925 cá tính
 Bông tai Hổ Phách bọc Vàng 750 tinh xảo  Bông tai Hổ Phách bọc Vàng 750 tinh xảo
-10%
 Bông tai Hổ Phách và Bạc 925  Bông tai Hổ Phách và Bạc 925

Bông tai Hổ Phách và Bạc 925

1,280,000₫ 1,420,000₫

 Bông tai Vàng 610 và Đá Ruby  Bông tai Vàng 610 và Đá Ruby
 Nhẫn và Bông Tai Bạc đá Garnet  Nhẫn và Bông Tai Bạc đá Garnet