Trang sức Phật Giáo

 Chuỗi Trầm Hương quấn tay 108 hạt  Chuỗi Trầm Hương quấn tay 108 hạt
-10%
 Hộp Nhang Trầm Hương sạch- đem đến an lành, thịnh vượng  Hộp Nhang Trầm Hương sạch- đem đến an lành, thịnh vượng
 Mặt Phật Di Lặc bọc Bạc cho bé yêu  Mặt Phật Di Lặc bọc Bạc cho bé yêu
-20%
 Mặt Phật Di Lặc Đá Mắt Hổ Vàng Nâu bọc Bạc  Mặt Phật Di Lặc Đá Mắt Hổ Vàng Nâu bọc Bạc
 Mặt Phật Ruby bọc Vàng 610 sang trọng  Mặt Phật Ruby bọc Vàng 610 sang trọng
 Mặt Phật- A- Di- Đà Trầm Hương  Mặt Phật- A- Di- Đà Trầm Hương
 Mặt Phật- Văn Thù Bồ Tát Trầm Hương  Mặt Phật- Văn Thù Bồ Tát Trầm Hương
 Vòng tay Hổ Phách quấn tay 108 hạt  Vòng tay Hổ Phách quấn tay 108 hạt