Mặt Phật- Đại Thế Chí Bồ Tát Trầm Hương

Mặt Phật- Đại Thế Chí Bồ Tát Trầm Hương

1,550,000₫

Mô tả

ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT - PHẬT BẢN MỆNH CHO TUỔI NGỌ

Đại Thế Chí Bồ Tát Trầm Hương - Phật Độ mệnh tuổi Ngọ.

Nhà Tara có đủ bộ Phật Độ mệnh khắc trên gỗ trầm hương, Khách Thương liên hệ với Tara nhen, số lượng có hạn ạ.

Phật Bản mệnh (hay gọi là Phật hộ mệnh) gồm có 8 vị chủ tôn, còn được gọi là Phật hộ thân. Thông qua 12 nhân duyên, thông qua Thiên can, thông qua Địa chi và năm yếu tố cơ bản là đất, nước, gió, lửa, và không khí, Phật giáo Mật tông đưa ra thuyết 8 vị Phật Bản tôn chủ quản 12 con giáp. Trong 12 con giáp này, Phật bản mệnh tuổi Ngọ chính là ngài Đại Thế Chí Bồ Tát

Về Đại Thế Chí Bồ Tát
♦️Đại Thế Chí Bồ Tát còn được gọi là Đắc Đại Thế Bồ tát, Đại Tinh Tấn Bồ tát, Vô Biên Quang Bồ tát, Linh Cát Bồ tát,… hay vắn tắt là Thế Chí.
♦️Ngài là vị Bồ tát thường dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, khiến chúng sanh mười phương thế giới thoát khổ đau, thành tựu đạo quả Bồ đề. Đắc Đại Thế Bồ tát có hạnh nguyện đại hùng đại lực đại từ bi, dùng hạnh nguyện này để trụ trong Ta bà thế giới, điều phục và tiếp độ chúng sanh cang cường, khó độ.
♦️Trong Kinh Đại Bi Liên Hoa (Kinh Bi Hoa), tiền thân của Đại Thế Chí Bồ Tát là Ni-ma vương tử, người con thứ hai của Chuyển luân vương Vô Chánh Niệm (sau này là Đức Phật A Di Đà). Bồ tát được Phật Bảo Tạng thọ ký rằng, trong đời vị lai vô lượng vô biên kiếp, sau khi Đức Phật Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Sơn Vương Như Lai nhập Niết-bàn (tức Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật trong đời vị lai), Đại Thế Chí Bồ tát sẽ thay ngài tiếp quản chánh pháp và thế giới phương tây, thành Phật hiệu là Thiện Trụ Trân Bảo Sơn Vương Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn.

Phật Bản Mệnh Cho Tuổi Ngọ

Phật Bản Mệnh Tuổi Ngọ chính là Đại Thế Chí Bồ Tát. Biết được điều đó mà từng người chuyên tâm tích phúc tích thiện, không làm những điều trái với lương tâm, kiến thành hướng tới Bản tôn cầu nguyện thì mọi hung họa cũng qua đi. Lúc đó, chúng ta đeo đá hộ mệnh có hình tượng Phật bản mệnh mới phát huy được tác dụng. Kết hợp nhất thể với trường khí của con người, thúc đẩy sự nghiệp phát triển, gia đình hạnh phúc, xã hội an khang. Ngài sẽ giúp luôn thuận buồm xuôi gió, thành công trong sự nghiệp. “Phật Quang Phổ Chiếu”, ánh sáng của nhà Phật, chiếu đến khắp nơi sẽ giúp cho “gặp hung hóa cát”, luôn cát tường, may mắn như ý nguyện, đi trên những con đường sáng, phát huy được hết trí tuệ,bản lĩnh và tài năng.

Khách thương liên hệ với Tara để được tư vấn và chọn cho mình vị Phật bản mệnh phù hợp nhé ạ.

Xem thêm
 Mặt Phật- Đại Thế Chí Bồ Tát Trầm Hương