Tượng Phật

 Phật bà Quan Âm gỗ Trầm Hương  Phật bà Quan Âm gỗ Trầm Hương
 Phật Di Lặc cầm ngọc Như Ý  Phật Di Lặc cầm ngọc Như Ý
-10%
 Phật Di Lặc đá Mã Não- Dáng dài- đặt bàn làm việc  Phật Di Lặc đá Mã Não- Dáng dài- đặt bàn làm việc
-20%
 Phật Di Lặc đá Mã Não- Dáng tròn- đặt bàn làm việc  Phật Di Lặc đá Mã Não- Dáng tròn- đặt bàn làm việc
 Tượng Đại Nhật Như Lai - Đồng  Tượng Đại Nhật Như Lai - Đồng
 Tượng Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn  Tượng Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn
 Tượng Phục Ngư Quan Âm  Tượng Phục Ngư Quan Âm
 Tượng Quan Âm tự tại  Tượng Quan Âm tự tại
 Tượng Quan Âm Tứ Thủ giả cổ  Tượng Quan Âm Tứ Thủ giả cổ
 Tượng Thích Ca Vạn Phật  Tượng Thích Ca Vạn Phật