Tượng Thích Ca Vạn Phật

Liên hệ

Mô tả

Tượng Thích Ca Vạn Phật bằng Đồng độc đáo, giúp tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng công đức, đem lại bình an, may mắn.

Tượng nhỏ gọn và rất nghệ thuật nên thích hợp đặt ở phòng khách, bàn làm việc nhé ạ.

Xem thêm
 Tượng Thích Ca Vạn Phật
 Tượng Thích Ca Vạn Phật