Chính sách và quy định chung

taravietnam.com là website bán hàng trang sức, phong thủy trực tuyến; chuyên cung cấp các sản phẩm trang sức đá phong thuỷ thiên nhiên thuộc thương hiệu Tara.

Khách hàng tham gia giao dịch trên taravietnam.com là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua sản phẩm.

Sản phẩm giao dịch trên taravietnam.com bao gồm các sản phẩm trang sức đá quý- đá phong thuỷ thiên nhiên.

Mọi hoạt động mua bán sản phẩm trên website phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.  Tara sẽ chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm cung cấp tại taravietnam.com.

Bằng việc tham gia giao dịch trên website, khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử taravietnam.com đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.