Hồ Ly Tình Duyên

 Charm Hồ Ly Vàng 24k (9999) Charm Hồ Ly Vàng 24k (9999)
 Dây chuyền Bạc cao cấp và Hồ Ly Ruby Dây chuyền Bạc cao cấp và Hồ Ly Ruby
 Dây vải thắt - Hồ ly thạch anh tóc xanh Dây vải thắt - Hồ ly thạch anh tóc xanh
 Lắc Bạc Hồ Ly Aquamarine trong trẻo Lắc Bạc Hồ Ly Aquamarine trong trẻo
 Lắc tay bạc 925 Hồ Ly Thạch anh Tóc Vàng Lắc tay bạc 925 Hồ Ly Thạch anh Tóc Vàng
-10%
 Lắc tay bạc Hồ ly Thạch anh Tóc Vàng mix Moonstone Lắc tay bạc Hồ ly Thạch anh Tóc Vàng mix Moonstone
 Lắc tay vàng 610 Hồ Ly Thạch anh Tóc Đỏ Lắc tay vàng 610 Hồ Ly Thạch anh Tóc Đỏ
 Lắc tay vàng 610 Hồ Ly Thạch Anh Trắng Lắc tay vàng 610 Hồ Ly Thạch Anh Trắng
 Vòng tay Hồ Ly Aquamarine Vòng tay Hồ Ly Aquamarine
-20%
 Vòng tay Hồ ly Đào Hoa và Thạch Anh Tóc Đỏ mix Charm Bạc Thái 925 Vòng tay Hồ ly Đào Hoa và Thạch Anh Tóc Đỏ mix Charm Bạc Thái 925
 Vòng Thạch Anh Tóc Vàng cao cấp mix Hồ Ly Vòng Thạch Anh Tóc Vàng cao cấp mix Hồ Ly