Charm Vàng- Luxury Charm

 Charm Cá Chép Vàng 24k (9999) Charm Cá Chép Vàng 24k (9999)
 Charm Con Giáp- Tuổi Dần- Vàng 24k nguyên Charm Con Giáp- Tuổi Dần- Vàng 24k nguyên
 Charm Đồng Tiền Vàng 24k (9999) Charm Đồng Tiền Vàng 24k (9999)
 Charm Hồ Ly Vàng 24k (9999) Charm Hồ Ly Vàng 24k (9999)
 Charm Hổ Vàng 24k Nam tính, dũng mãnh Charm Hổ Vàng 24k Nam tính, dũng mãnh
 Charm Hoa Cúc vàng 24k nguyên chất may mắn Charm Hoa Cúc vàng 24k nguyên chất may mắn
 Charm HOA SEN thanh nhã vàng 24k nguyên chất Charm HOA SEN thanh nhã vàng 24k nguyên chất
 Charm Lục Tự Minh Chú Vàng 24k (9999) Charm Lục Tự Minh Chú Vàng 24k (9999)
 Charm Mèo Thần Tài Vàng 24k Charm Mèo Thần Tài Vàng 24k
 Charm mèo thần tài vàng 24k nguyên chất Charm mèo thần tài vàng 24k nguyên chất
 Charm Phú Quý Vàng 24k nguyên chất Charm Phú Quý Vàng 24k nguyên chất
 Charm Trâu Vàng 24k - vàng 99,99 sang trọng Charm Trâu Vàng 24k - vàng 99,99 sang trọng
 Charm treo Mèo Thần Tài Vàng 24k (9999) Charm treo Mèo Thần Tài Vàng 24k (9999)
 Charm Tỳ Hưu cõng Cá Chép Vàng 24k Charm Tỳ Hưu cõng Cá Chép Vàng 24k