Charm Vàng- Luxury Charm

 Charm Cá Chép Vàng 24k (9999) Charm Cá Chép Vàng 24k (9999)
 Charm Con Giáp- Tuổi Dần- Vàng 24k nguyên Charm Con Giáp- Tuổi Dần- Vàng 24k nguyên
 Charm Đồng Tiền Vàng 24k (9999) Charm Đồng Tiền Vàng 24k (9999)
 Charm Hồ Ly Vàng 24k (9999) Charm Hồ Ly Vàng 24k (9999)
 Charm Hổ Vàng 24k Nam tính, dũng mãnh Charm Hổ Vàng 24k Nam tính, dũng mãnh
 Charm Lục Tự Minh Chú Vàng 24k (9999) Charm Lục Tự Minh Chú Vàng 24k (9999)
 Charm Mèo Thần Tài Vàng 24k Charm Mèo Thần Tài Vàng 24k
 Charm treo Mèo Thần Tài Vàng 24k (9999) Charm treo Mèo Thần Tài Vàng 24k (9999)
 Charm Tỳ Hưu cõng Cá Chép Vàng 24k Charm Tỳ Hưu cõng Cá Chép Vàng 24k
 Charm Tỳ Hưu cõng chữ Phúc Vàng 24k Charm Tỳ Hưu cõng chữ Phúc Vàng 24k
 Nhẫn Cóc Ngậm Tiền Vàng 24k (vàng 99.99) Nhẫn Cóc Ngậm Tiền Vàng 24k (vàng 99.99)
 Nhẫn Kim Tiền Vàng 10k Sang Trọng Nhẫn Kim Tiền Vàng 10k Sang Trọng
 Nhẫn Tỳ Hưu Vàng 24k (9999) Nhẫn Tỳ Hưu Vàng 24k (9999)
 Vòng dây vải thắt Charm Hoa Mai Vàng 24k Vòng dây vải thắt Charm Hoa Mai Vàng 24k
 Vòng dây vải thắt Tỳ Hưu Vàng 24k Vòng dây vải thắt Tỳ Hưu Vàng 24k