Charm Lục Tự Minh Chú Vàng 24k (9999)

Charm Lục Tự Minh Chú Vàng 24k (9999)

Liên hệ

Mô tả

Charm Lục Tự Minh Chú Vàng 24k (9999)

Nhà Tara nhập được một ít charm khắc kinh Phật vàng thật (vàng 99.99) nhỏ xinh, đeo chung với vòng đá rất sang hoặc thắt với chỉ Ngũ Sắc Tibet may mắn hay làm mặt dây chuyền đều ý nghĩa. Số lượng rất ít nên Tara sẽ ưu tiên khách đặt trước nhé ạ.

Charm khắc chú “Om Mani Padme Hum” (Lục Tự Đại Minh Chú) đem lại bình an và may mắn. “Om Mani Padme Hum” là một câu chú cổ xưa và chứa đựng nhiều năng lượng to lớn; dù bạn có theo đạo Phật hay không thì cũng nên đeo nhen.

Vũ trụ có những quy luật vận hành riêng, Nhân Quả, Nghiệp Báo rõ ràng, khi bạn đã phát tâm hướng thiện, sống tích cực, lạc quan, cộng thêm năng lực mạnh mẽ của thần chú, cuộc sống chắc chắn có chuyển biến tốt.

“Trong Mật điển dạy rằng: chân ngôn đại bi Lục tự là hiện thân tinh túy tâm giác ngộ của hết thảy chư Phật, tinh túy của Ngũ bộ Phật và tinh túy trì giữ bí mật. Chân ngôn này chứa đựng khẩu truyền tinh túy trong từng chủng tử của sáu chủng tử chân ngôn, là phẩm hạnh Ba la mật tuyệt hảo và là cội nguồn của hết thảy chư Phật, cội nguồn của tất cả thành tựu, đem lại phúc lợi và an bình cho tất cả chúng sinh và là con đường giác ngộ và giải thoát. Chỉ nhờ tu tập trì niệm sáu chữ chân ngôn này (là khẩu giác ngộ siêu việt tinh túy của hết thảy các pháp) hành giả có thể đạt được quả vị Vô học và trở thành bậc giải thoát hướng dẫn chúng sinh.”

Xem thêm
 Charm Lục Tự Minh Chú Vàng 24k (9999)