Charm Lục Tự Đại Minh Chú Vàng 24k nguyên chất dạng tròn

Charm Lục Tự Đại Minh Chú Vàng 24k nguyên chất dạng tròn

Liên hệ

Mô tả

Món quà ý nghĩa ngày vía Thần Tài ⭐ Charm Lục Tự Đại Minh Chú Vàng 24k nguyên chất

“Om Mani Padme Hum” - 𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐮̛̣ Đ𝐚̣𝐢 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐮́ là một câu chú cổ xưa và chứa đựng nhiều năng lượng to lớn, giúp bạn vững tâm đi qua những ngày khó khăn; dù có theo đạo Phật hay không thì cũng nên đeo nhé.

⭐Charm Vàng 24k (vàng 99.99) kết hợp với Vòng Đá Thiên Nhiên vừa sang vừa tốt, nhà Tara có nhiều mẫu cho cả Nam, Nữ và trẻ em ạ.

⭐Vũ trụ có những quy luật vận hành riêng, Nhân Quả, Nghiệp Báo rõ ràng, khi bạn đã phát tâm hướng thiện, sống tích cực, lạc quan, cộng thêm năng lực mạnh mẽ của thần chú, cuộc sống chắc chắn có chuyển biến tốt.

⭐️“Trong Mật điển dạy rằng: chân ngôn đại bi Lục tự là hiện thân tinh túy tâm giác ngộ của hết thảy chư Phật, tinh túy của Ngũ bộ Phật và tinh túy trì giữ bí mật. Chân ngôn này chứa đựng khẩu truyền tinh túy trong từng chủng tử của sáu chủng tử chân ngôn, là phẩm hạnh Ba la mật tuyệt hảo và là cội nguồn của hết thảy chư Phật, cội nguồn của tất cả thành tựu, đem lại phúc lợi và an bình cho tất cả chúng sinh và là con đường giác ngộ và giải thoát. Chỉ nhờ tu tập trì niệm sáu chữ chân ngôn này (là khẩu giác ngộ siêu việt tinh túy của hết thảy các pháp) hành giả có thể đạt được quả vị Vô học và trở thành bậc giải thoát hướng dẫn chúng sinh.”

Xem thêm

Sản phẩm liên quan

 Charm Lục Tự Đại Minh Chú Vàng 24k nguyên chất dạng tròn