Tượng Đại Nhật Như Lai - Đồng

Liên hệ

Mô tả

Đại Nhật Như Lai

Là vị Phật tượng trưng cho bản thể của vũ trụ, giữ vị trí trung tâm trong Ngũ Phương Phật, hộ trì cho chúng sanh chuyển mê khai ngộ, hướng đến hoàn thiện trí tuệ và từ bi.

Ngài Như Lai Đại Nhật còn là vị Phật hộ mệnh cho người tuổi Mùi và tuổi Thân.

Chất liệu: đồng
Xem thêm
 Tượng Đại Nhật Như Lai - Đồng
 Tượng Đại Nhật Như Lai - Đồng