Hoàng Thần Tài - Vị Bồ Tát bảo hộ cho người làm kinh doanh

Hoàng Thần Tài - Vị Bồ Tát bảo hộ cho người làm kinh doanh

Liên hệ

Mô tả

Hoàng Thần Tài - Vị Bồ Tát bảo hộ cho người làm kinh doanh

Chất liệu: Đồng Ấn Độ

Hoàng Thần Tài (Jambhala hay Dzambhala) còn được gọi là Bảo Tạng Vương Bồ tát, Ngài là vị Phật bảo hộ cho sự giàu có, thịnh vượng, kinh doanh phát đạt. Khi thờ cúng và hành trì Pháp tu Hoàng Thần tài, hành giả sẽ được tăng trưởng về Pháp Tài - tức là trí tuệ Phật Pháp cùng với công đức, tiền bạc và sự giàu có thịnh vượng.

Hoàng Thần Tài là hóa thân của Bảo Sanh Như Lai - một trong Ngũ Phương Phật - Giáo chủ cõi Phương Nam, vị Phật của Trí Tuệ, Bình Đẳng. Ngài hóa thân trong thân tướng Hoàng Thần Tài để giúp đỡ chúng sinh vượt qua khốn khó, nghèo đói, từ đó hướng con người vào Phật Pháp để có sự an lạc lâu dài.

Xem thêm
 Hoàng Thần Tài - Vị Bồ Tát bảo hộ cho người làm kinh doanh