Nhà Tara làm gì khi Bảng hiệu bị mờ

Nhà Tara làm gì khi Bảng hiệu bị mờ

Khi Bảng hiệu bị mờ .^^.

Suy nghĩ thông thường sẽ là gọi thợ làm bảng hiệu đến để thay cái cũ bằng bảng hiệu mới nhưng mấy cô gái nhà Tara thì mua sơn Acrylic pha ra rồi vẽ lại logo : )) Chi phí chỉ bằng 1/10 và thực hiện đúng tinh thần Reduce (tiết giảm) - Reuse (tái sử dụng) - Recycle (tái chế).


Ý tưởng của Chi Chi, vẽ bởi Uyên Uyên, hỗ trợ giữ thang: Trân Trân 💚

#taradaily #tảnmạnnhàTara #cáccôgáinhàTara #beautifullife #taragems #taravietnam #vongtaytara #handmadejewelry #Reuse #Recycle 

Ẩn bớt
← Bài trước Bài sau →