Lắc Rainbow hợp đa mệnh- trẻ trung, ngọt ngào

Liên hệ

Mô tả

Charm khắc chú Om Mani Padme Hum Bình An, giúp bạn vững tâm đi qua những ngày khó khăn

“Om Mani Padme Hum” - Lục Tự Minh Chú là một câu chú cổ xưa và chứa đựng nhiều năng lượng to lớn; dù có theo đạo Phật hay không thì cũng nên đeo nhé. Charm Bạc kết hợp với Vòng Đá Thiên Nhiên tốt cho cả Nam và Nữ, trẻ em đeo cũng rất tốt ạ.

Nhà Tara có rất nhiều sản phẩm thiết kế đa dạng dành cho cả Nam và Nữ, từ Đá Thiên Nhiên, Bạc và Vàng, sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của Khách Thương, nhắn tin Tara hoặc ghé thăm showroom 529/135 Huỳnh Văn Bánh, p/14, Phú Nhuận nhé

Vũ trụ có những quy luật vận hành riêng, Nhân Quả, Nghiệp Báo rõ ràng, khi bạn đã phát tâm hướng thiện, sống tích cực, lạc quan, cộng thêm năng lực mạnh mẽ của thần chú, cuộc sống chắc chắn có chuyển biến tốt.

“Trong Mật điển dạy rằng: chân ngôn đại bi Lục tự là hiện thân tinh túy tâm giác ngộ của hết thảy chư Phật, tinh túy của Ngũ bộ Phật và tinh túy trì giữ bí mật. Chân ngôn này chứa đựng khẩu truyền tinh túy trong từng chủng tử của sáu chủng tử chân ngôn, là phẩm hạnh Ba la mật tuyệt hảo và là cội nguồn của hết thảy chư Phật, cội nguồn của tất cả thành tựu, đem lại phúc lợi và an bình cho tất cả chúng sinh và là con đường giác ngộ và giải thoát. Chỉ nhờ tu tập trì niệm sáu chữ chân ngôn này (là khẩu giác ngộ siêu việt tinh túy của hết thảy các pháp) hành giả có thể đạt được quả vị Vô học và trở thành bậc giải thoát hướng dẫn chúng sinh.”
Xem thêm

Sản phẩm liên quan

 Lắc Rainbow hợp đa mệnh- trẻ trung, ngọt ngào
 Lắc Rainbow hợp đa mệnh- trẻ trung, ngọt ngào
 Lắc Rainbow hợp đa mệnh- trẻ trung, ngọt ngào
 Lắc Rainbow hợp đa mệnh- trẻ trung, ngọt ngào