Tết Như Ý

 Bông tai Hổ Phách bọc Vàng 750 tinh xảo Bông tai Hổ Phách bọc Vàng 750 tinh xảo
 Cẩm Thạch Sơn Thuỷ- Vòng cứng- cao cấp Cẩm Thạch Sơn Thuỷ- Vòng cứng- cao cấp
 Charm Cá Chép Vàng 24k (9999) Charm Cá Chép Vàng 24k (9999)
 Charm Con Giáp- Tuổi Dần- Vàng 24k nguyên Charm Con Giáp- Tuổi Dần- Vàng 24k nguyên
 Charm Đồng Tiền Vàng 24k (9999) Charm Đồng Tiền Vàng 24k (9999)
 Charm Hồ Ly Vàng 24k (9999) Charm Hồ Ly Vàng 24k (9999)
 Charm Hổ Vàng 24k Nam tính, dũng mãnh Charm Hổ Vàng 24k Nam tính, dũng mãnh
 Charm Lục Tự Minh Chú Vàng 24k (9999) Charm Lục Tự Minh Chú Vàng 24k (9999)
 Charm Mèo Thần Tài Vàng 24k Charm Mèo Thần Tài Vàng 24k
 Charm treo Mèo Thần Tài Vàng 24k (9999) Charm treo Mèo Thần Tài Vàng 24k (9999)
 Charm Tỳ Hưu cõng Cá Chép Vàng 24k Charm Tỳ Hưu cõng Cá Chép Vàng 24k
 Charm Tỳ Hưu cõng chữ Phúc Vàng 24k Charm Tỳ Hưu cõng chữ Phúc Vàng 24k
-10%
 Chuỗi Sunstone ba vòng mix Charm Bạc xinh xắn Chuỗi Sunstone ba vòng mix Charm Bạc xinh xắn
-20%
 Chuỗi Thạch anh tóc vàng mix Thạch anh tóc nâu Chuỗi Thạch anh tóc vàng mix Thạch anh tóc nâu