Lịch Thanh Tẩy Đá và Trì Kinh Bình An Tháng 2/2020

Lịch Thanh Tẩy Đá và Trì Kinh Bình An Tháng 2/2020

Lịch Thanh Tẩy Đá và Trì Kinh Bình An Tháng 2/2020

Sáng thứ 3 tuần sau, 18/2, lúc 10h sẽ có Sư Thầy đến thăm nhà Tara, trì kinh Bình An và Thanh Tẩy đá đầu năm nên nếu Khách Thương đã đeo vòng một thời gian mà muốn Thanh Tẩy đá thì có thể gửi vòng qua hoặc đến trực tiếp dự lễ nhé ạ.

Hàng tháng nhà Tara sẽ thông báo lịch khi các Thầy chuẩn bị ghé thăm. Việc trì kinh và thanh tẩy đá hoàn toàn miễn phí ạ 

← Bài trước